نتایج درخشان آزمون مهرماه 95 گزینه دو

۹ , آذر , ۱۳۹۵

با اینکه اولین آزمون سال تحصیلی جدید بود و سعی شده بود در ماه مهر بیشتر بر روی آرامش و ایجاد انگیزه دانش آموزان تمرکز شود با اینحال این نتایج نشانمان داد در فضایی سالم ، به دور از تنش و مقایسه ، نتیجه کار در همین ابتدای کار همان میشود که در ماه های بعد انتظارش را میکشیدیم.
پس چون سال های گذشته تمام تلاشمان را برای تامین امنیت روانی فرزندانمان به کار میبندیم و میدانیم ذهن آرام و سالم در کنار آموزش صحیح و اصولی به آسانی به موفقیتی که انتظارش را میکشد دست می یابد.

در هر سه رشته تحصیلی ، میانگین راز هر کلاس،نزدیک به هزار عدد از میانگین تراز کشوری بالاتر بود.

در هر سه رشته تحصیلی ، میانگین راز هر کلاس،نزدیک به هزار عدد از میانگین تراز کشوری بالاتر بود.

اندیشه خلاق

اندیشه خلاقدیدگاهتان را بنویسید