درباره مدیر

سرکار خانم فراهانی دارای 41 سال تجربه تعلیم و تربیت و 37 سال مدیریت در مقطع متوسطه می باشند و در سال های تحصیلی 61-60، 69-68، 75-74 و 81-80 به عنوان مدیر نمونه معرفی گردیدند.

ایشان پیشگام در اجرای شیوه های نوین تدریس در مدارس استان تهران و تشکیل انجمن های علمی و گروه های آموزشی در سطح دبیرستان های شهر تهران می باشند.

از دلایل موفقیت ایشان اهمیت به :

 1- تفکر جامع و هدفمند مدیریت از طریق ترکیب راهکارهای ارتقاء کیفیت آموزشی با نهادینه کردن الگوهای اخلاقی و روش های تربیتی.

 2- تثبیت الگو های مناسب رفتاری و اخلاقی در عملکرد کل مجموعه دبیران و دانش آموزان.

 3- برقراری نظم در تمام امور دبیرستان از طریق گفتگو به جای القاء مطالب.

 4- دقت و توجه به امنیت روانی و باورهای درونی دانش آموزان و دبیران.

 5- ارزش دادن به موجودیت فرد فرد دانش آموزان به مثابه افرادی با فردیت ها و ویژگی های شخصیتی متمایز.

 6- ایجاد تعلق خاطر و ارتباط عاطفی با دانش آموزان و خانواده آن ها.

 7- شکل دادن به عادت های ارزشمند و موثر در یادگیری، آموزش و روایط انسانی از روزهای ابتدایی آشنایی با کادر آموزشی مدرسه و مصاحبه اولیه.

 8- اعتقاد به نقش مهربانی و محبت و دلسوزی در کنار قاطعیت در برخورد.