برنامه های خیریه اندیشه خلاق سال ۹۶-۹۷

۱۳ , تیر , ۱۳۹۷

یکی از فعال ترین و انسان ساز ترین بخش های اندیشه خلاق بخش خیریه مدرسه است که هر سال با توجه به شرایط پیش آمده برنامه ای برای دانش آموزان تنظیم می شود امسال متاسفانه زلزله کرمانشاه اولویت اصلی مدرسه شد ولی در کنار آن حضور بانوان نارنجی در مدرسه و فروش هنرهای دستی آنها، حضور سرکار خانم روحی پور ها به مناطق محروم سیستان بلوچستان و گذاشتن همایش برای دانش آموزان چند مدرسه، برگزاری جشنواره غذا و کمک به سازمان محک و مهم ترین آن خرید دو عدد کانکس در همان ماه اول بعد از زلزله و تهیه غذای شب عید کودکان زلزله زده از عمده کارهای امسال اندیشه خلاق بود.

صحبت های خانم زراعتکار دبیر ریاضی که برای کمک رسانی در زلزله بم حضور داشتند و ترغیب دانش آموزان برای کمک به کرمانشاه

کمک رسانی دانش آموزان برای تهیه کانکس برای زلزله زدگان کرمانشاه

بچه های شورای دانش آموزی متنی را جهت سوگند یاد کردند نوشتند تا تمامی دانش آموزان سر صبحگاه با یکدیگر سوگند یاد کنند که هر دوشنبه مبلغی را جهت کمک به زلزله زدگان خیرات کنند.

آماده سازی برد مدرسه توسط دانش آموزان در جهت یاد آوری دوشنبه ها و کمک رسانی به زلزله زدگان

با یاری دستان پر مهر دانش آموزان و اولیای آنها و هماهنگی های بسیار مدیریت دو عدد کانکس مسکونی و دو عدد سرویس بهداشتی خریدای و به کرمانشاه فرستاده شد.

یکی از خانواده هایی که در کانکس های اندیشه خلاق ساکن شدند پیام تشکر خود را به گوش بچه های ما رساندند.

حضور خانم مریم روحی پور و زهرا روحی پور در مناطق محروم سیستان و بلوچستان و کمک و مشاوره به این عزیزان.

حضور خانم مریم روحی پور و زهرا روحی پور در مناطق محروم سیستان و بلوچستان و کمک و مشاوره به این عزیزان.

حضور خانم مریم روحی پور و زهرا روحی پور در مناطق محروم سیستان و بلوچستان و کمک و مشاوره به این عزیزان.

برگزاری جشنواره غذا در مدرسه برای تهییه پول غذای شب عید کودکان زلزله زده

حضور بانوان موسسه نارنجی و فروش هنرهای دستی زنان بی سرپرست

حضور بانوان موسسه کار آفرینی نارنجی و فروش هنرهای دستی زنان بی سرپرستدیدگاهتان را بنویسید