اسامی قبول شدگان کنکور ۱۳۹۶

۲۲ , آذر , ۱۳۹۶

رشته ریاضی

رومینا افشارصدر      رتبه ۸۷۳     مهندسی معماری   موسسه معماری و هنرپارس

سحر عجمی           رتبه ۱۰۷۴    مهندسی معماری   دانشگاه شهید بهشتی تهران

نارین مهراور         رتبه ۱۵۸۶      مهندسی کامپیوتر        دانشگاه   خوارزمی تهران

مطهره حضرتی       رتبه ۱۹۵۷     مهندسی پزشکی    دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

نگین موسوی         مهندسی کامپیوتردانشگاه الزهرا/س تهران

مهسا یمینی           مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

غزال احمدی         مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

فائزه نهضت               مهندسی معماری  دانشگاه تبریز

 

رشته  تجربی

مائده نوده فراهانی   رتبه ۵۰۱     پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج

شکیبا واعظی         رتبه ۷۵۱     پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی همدان

سحر حضرتی      مهندسی بهداشت حرفه ای  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران

عسل حافظی       پرستاری  دانشگاه علوم پزشکی قم

شیوا علائی         زمین شناسی  دانشگاه تهران

زهرا حسن زاده    داروسازی   دانشگاه علوم پزشکی زنجان

رشته  انسانی

گلشید خلقی      رتبه ۲۳۵   مدیریت بازرگانی دانشگاه شهیدبهشتی -تهران

ساچلی پژوهان   رتبه ۱۱۴۲  جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

یاسمین مجیدی  رتبه ۷۲۲    روانشناسی دانشگاه علم وفرهنگ غیرانتفاعی -تهران

پانته آ فیاضی     پژوهشگری اجتماعی  دانشگاه خوارزمی تهران

 

 

 

 

 دیدگاهتان را بنویسید